Soalan Lazim

Insurans motosikal adalah polisi yang memberikan perlindungan kewangan kepada motosikal anda sekiranya berlaku kebakaran, kemalangan, atau kecurian. Di samping itu, insurans motosikal juga memberi perlindungan kewangan kepada anda terhadap sebarang liabiliti dari pihak ketiga kerana berlaku kecederaan, kematian atau kerosakan pada motosikal mereka.

Insurans motosikal biasanya melindungi:

 • Mana-mana kecederaan atau kematian terhadap pihak ketiga sekiranya berlaku kemalangan motosikal
 • Sebarang kerosakan yang terjadi kepada motosikal pihak ketiga sekiranya berlaku kemalangan motosikal
 • Sebarang kerosakan yang terjadi motosikal anda sekiranya berlaku kebakaran, letupan, atau kilat
 • Mana-mana kerosakan yang terjadi kepada motosikal anda sekiranya terdapat pencurian, pecah rumah, atau kecurian
 • Sebarang kerosakan yang terjadi kepada motosikal anda sekiranya berlaku kemalangan motosikal

Walau bagaimanapun, tidak semua polisi insurans motosikal memberikan perlindungan yang sama. Sesetengah polisi menyediakan perlindungan yang lebih meluas daripada yang lain, sebab itu anda perlu pilih jenis perlindungan yang anda inginkan.

Insurans motosikal biasanya tidak meliputi:

 • Sebarang kerugian, kehilangan penggunaan dan susutnilai
 • Sebarang kehilangan atau kerosakan pada aksesori motosikal anda
 • Sebarang kerosakan mekanikal, elektrik atau elektronik, atau kerosakan atau kerosakan lain pada motosikal anda
 • Sebarang kehilangan atau kerosakan motosikal anda disebabkan oleh bencana alam
 • Sebarang kehilangan atau kerosakan, termasuk pencurian, disebabkan oleh atau disebabkan oleh perbuatan menipu atau pecah amanah oleh mana-mana orang
 • Sebarang kecederaan atau kematian badan yang disebabkan oleh anda sekiranya berlaku kemalangan motosikal
 • Sebarang tuntutan liabiliti dari penumpang pembonceng anda sekiranya berlaku kemalangan motosikal

Walau bagaimanapun, beberapa polisi insurans memberikan perlindungan ini sebagai perlindungan tambahan dengan harga premium tambahan.

Berikut adalah beberapa jenis perlindungan tambahan yang disediakan:

 • Sebarang kerosakan kepada motosikal anda disebabkan oleh bencana alam
 • Sebarang kerosakan kepada motosikal anda sekiranya berlaku mogok, rusuhan atau kekecohan awam
 • Sebarang tuntutan liabiliti dari penumpang anda sekiranya berlaku kemalangan motosikal
 • Sebarang kerosakan kepada aksesori yang dipasang kepada motosikal anda

Walau bagaimanapun, tidak semua pakej insurans ada menyediakan semua perlindungan tambahan berikut. Sesetengah pakej insurans mungkin menyediakan perlindungan tambahan yang lebih banyak daripada apa yang disenaraikan di atas. Jika anda memerlukan perlindungan tambahan, pastikan anda memilih polisi insurans yang ada menyediakan jenis perlindungan tambahan tersebut.

Berikut adalah jenis insurans motosikal yang terdapat di Malaysia:

 • Pihak Ketiga

Perlindungan Pihak Ketiga adalah insurans motosikal yang paling asas yang anda boleh memohon. Insuran ini menyediakan perlindungan minimum sekiranya berlaku kemalangan seperti kecederaan, kematian atau kerosakan kepada motosikal. Walau bagaimanapun, jenis insurans ini tidak akan memberikan perlindungan kepada anda tetapi kepada pihak ketiga sahaja. Anda tidak akan dapat menuntut apa-apa kecederaan, kematian atau ganti rugi yang dibuat kepada motosikal anda, tetapi anda boleh menuntut apa-apa pampasan yang perlu dibuat kepada pihak ketiga.

 • Pihak Ketiga, Kebakaran dan Kecurian

Seperti Perlindungan Pihak Ketiga, ia merangkumi sebarang tuntutan yang dibuat terhadap anda oleh pihak ketiga sekiranya berlaku kemalangan motosikal yang menyebabkan kecederaan tubuh badan, kematian, kehilangan harta benda atau kerosakan yang disebabkan oleh motosikal anda. Di samping itu, polisi insurans ini memberikan perlindungan tambahan terhadap apa-apa kerosakan yang disebabkan oleh kebakaran atau kecurian motosikal anda.

 • Insurans Komprehensif

Insurans Komprehensif mempunyai perlindungan yang lebih tinggi berbanding dengan polisi lain. Ia mempunyai perlindungan dalam Perlindungan Pihak Ketiga, Kebakaran dan Kecurian tetapi bukan hanya perlindungan pihak ketiga, insurans ini juga melindungi motosikal anda. Anda akan dilindungi untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang disebabkan oleh motosikal anda yang melindungi lebih daripada sekadar kebakaran dan kecurian.

Perlu diingat bahawa semua polisi yang ada tidak memberikan perlindungan untuk sebarang kecederaan atau kematian yang berlaku kepada anda.

NCD adalah diskaun untuk penunggang yang belum pernah membuat sebarang tuntutan insurans sepanjang tempoh insurans anda. Jumlah diskaun NCD akan bertambah mengikut tahun, tetapi anda akan kehilangan kelayakan diskaun NCD setelah anda membuat tuntutan insurans. Jumlah diskaun NCD yang anda akan terima bergantung kepada jenis motosikal, perlindungan, dan bilangan tahun yang anda belum pernah membuat tuntutan. Kebiasaannya, motosikal boleh mendapat diskaun NCD sehingga 25%. 

Anda boleh membatalkan polisi insurans motosikal anda bila-bila masa. Tetapi perlu memberikan notis bertulis kepada syarikat insurans. Anda juga mungkin perlu membayar yuran penalti jika anda membatalkan ia sebelum cukup tempoh satu tahun polisi anda. Selain itu, anda mungkin berhak mendapatkan bayaran balik untuk premium anda jika tiada tuntutan telah dibuat sebelum pembatalan. Sila rujuk carta di bawah untuk jumlah kadar premium dan kadar jangka pendek:

Semenanjung / Malaysia Barat: dalam 3-5 hari bekerja; pembaharuan cukai jalan untuk Sabah & Sarawak tidak disediakan buat masa kini.

Sebagai peraturan umum, jumlah yang diinsuranskan sekurang-kurangnya bernilai harga pasaran motosikal anda. Ini untuk memastikan bahawa memadai untuk menampung tuntutan kerugian dan kerosakan yang disebabkan oleh motosikal anda.

Malangnya, kami tidak dapat memperbaharui insurans motosikal anda sekiranya kapasiti enjin 500cc ke atas. Kami hanya melakukan pembaharuan insurans dan cukai jalan untuk motosikal di bawah 500cc, tidak kira sama ada motosikal anda adalah skuter, basikal sukan, basikal standard, dua sukan atau lain-lain. Sekiranya kapasiti enjin motosikal melebihi 500cc, anda mesti pergi ke JPJ atau pejabat pos untuk insurans dan pembaharuan cukai jalan.

Untuk memeriksa harga cukai jalan untuk skuter anda, atau mana-mana motosikal tanpa mengira modelnya, anda hanya perlu mengetahui kapasiti enjin (cc) motosikal anda dan merujuk kepada jadual harga cukai jalan yang telah kami buat. Pengiraan cukai jalan motosikal mengikut kadar yang ditetapkan oleh JPJ. Biasanya, skuter akan mempunyai kapasiti enjin antara 50cc, 90cc, 100cc dan 125cc. Untuk skuter berkuasa tinggi, kapasiti enjinnya biasanya 125cc, 150cc, 160cc dan 180cc. Selain itu, untuk kapasiti enjin 150cc ke bawah, harga cukai jalan adalah percuma.

Untuk memeriksa harga insurans insurans motosikal anda untuk perlindungan komprehensif atau perlindungan pihak ketiga, yang perlu anda lakukan ialah klik butang "DAPATKAN KUOTA" dan teruskan mengisi beberapa butiran mengenai motosikal dan diri anda. Semasa proses itu, anda akan mempunyai pilihan untuk memilih dari liputan komprehensif atau liputan pihak ketiga. Dari sana, anda boleh mengetahui harga perlindungan insurans pihak pertama (komprehensif) atau pihak ketiga untuk motosikal anda.

Harga insurans motosikal adalah mengikut harga yang ditetapkan oleh setiap penyedia insurans. Biasanya, tidak ada banyak perbezaan harga antara setiap penyedia insurans. Perbezaan terbesar biasanya adalah dari segi kemudahan dan penjimatan masa kerana pembaharuan dalam talian hanya memakan masa kurang dari 5 minit dan anda boleh menghantar cukai jalan ke rumah atau pejabat anda.

Tidak, anda tidak boleh. Adalah mustahil untuk memperbaharui cukai jalan anda tanpa memperbaharui insurans terlebih dahulu, tidak kira sama ada anda pergi ke pejabat JPJ / Pos atau melalui ejen insurans.

Ya, anda boleh. Mulai 3 September, jika cukai jalan anda telah berakhir lebih dari satu tahun tetapi kurang dari 3 tahun, anda tidak perlu membuat pemeriksaan di Puspakom terlebih dahulu. Namun, jika cukai jalan anda telah berakhir selama lebih dari 3 tahun, anda harus membuat pemeriksaan di Puspakom. Sekiranya motosikal anda disahkan selamat, maka anda boleh meneruskan pembaharuan. Tetapi, sebelum anda membuat pemeriksaan di Puspakom, disarankan untuk membuat temu janji terlebih dahulu dengan mereka untuk mengelakkan lama menunggu dan beratur.

Untuk membuat tuntutan insurans sekiranya berlaku kemalangan, anda perlu merujuk kepada proses yang digariskan oleh setiap penyedia insurans. Sebagai contoh, jika insurans anda dikeluarkan oleh Zurich, anda boleh merujuk bahagian FAQ mereka untuk proses tuntutan insurans.

Ya, anda boleh! Malah, anda juga tidak perlu memuat naik dokumen termasuk pemberian semasa melakukan pembaharuan insurans anda.